Ил чиген узганда

Чит илләрдән килүче Чемпионат кунакларына һәм анда катнашучыларга Россия Федерациясе чиге аша узу тәртибе һәм илгә керү/чыгу өчен кирәкле булган документлар исемлеге белән танышырга киңәш итәбез.

Фехтование буенча 2014 елгы дөнья чемпионатында катнашучыларга бер тапкыр кулланып була торган гуманитар виза алу өчен документларын гомуми тәртиптә РФ Вәкиллегенә (Консульствосына) тапшырырга кирәк. Виза Чемпионатның Оештыру комитеты җибәргән чакыру кәгазе нигезендә мөстәкыйль рәвештә, кешенең үз хисабына рәсмиләштерелә.

Чакыруны рәсмиләштерү өчен катнашучы Халыкара фехтование федерациясе/илкүләм фехтование федерацияләре исеменнән Оештыру комитеты исеменә рәсми запрос юлларга тиеш.

Чакыру өчен запроска түбәндәге документларны теркәргә кирәк:

  1. Вәкаләтле вәкил имзасы һәм мөһере сугылган фирма бланкындагы рәсми хат (Кушымта 1)
  2. Гамәлдәге паспортның күчермәсе (паспортның гамәлдән чыгу вакыты – 2015 елның 25 февраленнән дә иртәрәк түгел)
  3. Катнашучыларның фотографияләре (файлның максималь размеры 512Kb дан артмаска тиеш, Кушымта 2)
  4. Катнашучылар турындагы мәгълүмат күрсәтелгән тиешле рәвештә тутырылган таблица (Кушымта 3, Форманы тутыру буенча инструкция – Кушымта 4).

Запросны аңа беркетелгән документлар белән бергә 2014 елның 15 июненнән дә соңга калмыйча visa.support@kazan2015.com  электрон адресына юлларга кирәк. Оештыру комитеты күрсәтелгән көннән соңарып җибәрелгән запрослар буенча виза ярдәме күрсәтүне гарантияли алмый.

Чакыру өчен рәсми запрос виза хезмәте күрсәтүне генә күздә тота, ул Чемпионатта катнашу яки теркәлү өчен заявка буларак каралмый.

Кабул итеп алынган мәгълүмат нигезендә Оештыру комитеты тарафыннан рәсми чакыру кәгазе әзерләнәчәк һәм катнашучыга электрон почта аша юлланачак.

Чакыру кәгазен алганнан соң, катнашучы РФ Вәкиллеге (Консульство) таләпләре нигезендә документлар пакеты тупларга, аңа Оештыру комитеты җибәргән рәсми чакыру кагәзен теркәргә һәм алдагы мәгълүматта күрсәтелгән шәһәрдәге РФ Вәкиллегенә (Консульство) тапшырырга тиеш.

Россия визасы рәсмиләштерү белән бәйле барлык акча чыгымнарын заявка бирүче (катнашучы) үзе күтәрә.

Таләп ителгән документлар пакеты, шулай ук, виза бәясе (виза җыемы) белән бәйле мәгълүматны мөрәҗәгать иткән шәһәрдәге РФ Вәкиллеге (Консульство) сайтыннан табарга мөмкин.

Оештыручылар

Рәсми партнерлар